Chovatelské stanice HW

Z Budské samoty     Barte Prim     Černý vítr     Debbie-Ann     Ebidix     Elibuky     Ijsbeer     Katveri     Kesidy     Král'ovská stráž     Moravia Diamond     Seahawk     Sideric Miks     Teresie Bohemia     Troyský dvůr     Z Lašské brány     Jabofi Star                                  

                              

HW stránky

Adam haf Raf     Annie Black Prim a Debbie Katveri     Anzi - Bady Kesidy     Brittany Nova Moravia     Artex z Lašské brány     Narnie Gorgeous z Budské samoty Aslan z Kraje pestrého kamení     Nessie z Budské samoty     Attis z Valdeckého lesa     Aurum Albrechta Valdštejna     Bary Ostravské hvozdy     Bentley Mílas Moravia     Cyrol Bukový háj     Dantes Gora Monte     Darcius Gasko Prim     Docent von Philippsdorf        Eston Král'ovská stráž     Charlie Šlovický vrch

Heineken Šédedab

                                     

Ne HW stránky 

Hirohito Hakon M' od Kačky     CH Black Coffee 

 

Další zajímavé odkazy

Hovawart klub ČR     Hovawart Pro sport     Hovawart klub SR     ČMKU     Český kynologický svaz       Gappay    

 

Termíny výstav

ČR     Slovensko     Polsko     Německo     Rakousko