Zkouška ZVV 2

04.04.2010 18:37

 

ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA DRUHÉHO STUPNĚ (ZVV 2)

 

Kritéria pro zkoušku ZVV 2

 

Stáří psa nejméně 16 měsíců.

 

Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

 

Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

 

1. Stopa :

Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Z     100 (70)

 

2. Poslušnost:        

a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10    

b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z 10    

c) za pochodu odložení vstoje Z 10    

d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z 10    

e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10    

f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z 10    

g) kladina vysoká (jedním směrem) Z 10    

h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10    

ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z 10    

i) odložení psa (50 kroků) Z 10 100 (70)

 

3. Obrana :        

a) odhalení pomocníka        

- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) ZP 10    

- vyštěkání pomocníka   10    

b) zajištění pomocníka        

- prohlídka a výslech pomocníka ZP 10    

- doprovod pomocníka (20 kroků) Z 10    

c) ochrana psovoda        

- přepadení psovoda při prohlídce Z 15    

- ovladatelnost (pouštění) Z 5    

d) samostatná činnost psa         

- zadržení pomocníka (100 kroků) ZP 15    

- ovladatelnost (pouštění) Z 5    

e) odolnost psa        

- útok na psa, 2 údery po zákusu ZP 15    

- ovladatelnost (pouštění)     Z 5 100 (70)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

 

Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2

 

Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 

Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti.

 

Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.

 

Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.

 

Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.